Удружење

Удружење Туристичких и Угоститељских радника, КоТур (Континентални туризам) формирано је 10. Октобра 2016
kotur-finalni-mali

Поред туристичког портала Града Краљевa www.kraljevgrad.com удружење је аутор и власник више сајтова а међу њима и најпознатијег портала сеоског туризма Србије www.seloturizam.com

Удружење КоТур je привредни субјекат, регистровано за све привредне делатности из области туризма, интернет промоције, израде веб презентација, продаје смештаја, резервације, припрему и продају аранжмана, организоване посете и боравке туриста, транспорта гостију, допунских садржаја и активности у домаћем и рецептивном туризму. Преко удружења послују сеоскатуристичка домаћинства, путем уговора о сарадњи и заступању. Стратешки циљ рада удружења је одрживи развој руралних подручја, свих  видова континенталног туризма, сарадња хотела, ресторана, сеоских туристичких домаћинстава, туристичких организација и осталих субјеката Владиног, јавног и невладиног сектора на целој територији Србије и региона. Укључивање информационих технологија, интернет маркетинга и wеб презентација у све облике туризма. Посебан акценат је на информисању и приближавању података свим туристичким субјектима, који су од круцијалног значаја за опстанак, развој и јачање потенцијала у сеоском туризму. Важна ставка нашег деловања је активирање јавног, владиног сектора, информисање носиоца власти (на локалном и републичком нивоу) о потенцијалима и потребама ове привредне гране, једне од ретких која је у успону. Такође, покушавамо да обезбедимо учешће сеоског туризма у разним локалним и националним фондовима, који су везани за пољопривреду, екологију, одрживи развој, развој туризма итд…

Удружење „КоТур”  је невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области Континенталног туризма и развоја села.

Председник

Горан Вукићевић

Тел: 036/825233  –  064/2722121

Меил: kotur@kraljevgrad.com