Туристичка Организација

Туристичка организација Краљева ( ТОК ) је јавна установа града Краљева основана са задатком да презентује, развија и промовише туристичке вредности овог града..

Делатност ТОК-а :

• Израда планова и програма развоја туризма општине Краљево.
• Усмеравање и координирање активности носилаца туристичке понуде.
• Припремање и израда туристичког пропагандно-промотивног материјала.
• Промовисање Краљева на домаћим и медјународним туристичким сајмовима.
• Организација туристичких и других манифестација.
• Сарадња са туристичким организацијама у земљи и иностранству.
• Формирање и развој јединственог информативног система у туризму општине Краљево.

Туристичке услуге које ТОК пружа посетиоцима Краљева :
• Инфо сервис.
• Продаја сувенира.

Трг српских ратника 25
36000 Краљево, Србија
тел. +381 36 316-000, 311-192
email:jutok@tron.rs